Nieuwsbrief 2, Huisvesting arbeidsmigranten, LTO Noord, ZLTO en LLTB, oktober 2016

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

-In de praktijk: ‘huisvesting moet je gewoon goed regelen
-logies of kamerhuur


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten,