Nieuwsbrief 2 Huisvesting van arbeidsmigranten, LTO, september 2014

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

download nieuwsbrief

  • Workshop huisvesting in regio Rivierenland
  • LTO stapt uit SNF
  • Limburg staat huisvesting op recreatieterreinen tijdelijk toe
  • Bijeenkomst huisvesting Zaltbommel
  • Huisvestingregels seizoenarbeiders aanscherpen
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie