Nieuwsbrief 3, Huisvesting arbeidsmigranten, LTO Noord, ZLTO en LLTB, 06 januari 2016

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

download nieuwsbrief

In de praktijk:
-De Genderhod wint Inspiratieprijs Flexwonen
-LTO is blij met uitstel verrekening WML

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie