Nieuwsbrief 5 Huisvesting van arbeidsmigranten, LTO, dec 2014

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

download nieuwsbrief

-gezocht: agrarische projecten voor de inspiratieprijs Flexwonen 2015!
-Huisvesting Polen in Noordkop gaat beter maar controle blijft nodig
-Hoe groot mag een huisvestingsvoorziening voor arbeidsmigranten zijn?
-Pilot (zelf) controle huisvesting op het erf

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie, Handhaving, Normering en certificering