Nieuwsbrief Huisvesting arbeidsmigranten land- en tuinbouw, editie 3 en 4, 2014

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

  • Bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten in Rivierenland
  • Routekaart naar goede huisvesting EU-arbeidsmigranten
  • Regio Noord-Limburg leert arbeidsmigranten Nederlandse taal
  • Meer en betere slaapplaatsen voor arbeidsmigranten in de Noordkop

download nieuwsbrief

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie