Onderzoek bouw tijdelijke woningen 2019

Expertisecentrum Flexwonen en Watkostdebouwvaneenhuurwoning deden op verzoek van het ministerie van BZK onderzoek naar de bouw van tijdelijke, verplaatsbare woningen. 

Op veel plaatsen zijn er aanzienlijke wachttijden voor sociale huurwoningen. Daardoor komen met name spoedzoekers in de knel. De bouw van tijdelijke (verplaatsbare) woningen wordt gezien als een van de manieren om snel betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. In dat kader heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken dit onderzoek laten uitvoeren met als vraagstelling:

  • Wat is de kwaliteit van tijdelijke woningen en wie zijn de bewoners?
  • Zijn tijdelijke woningen sneller en goedkoper te bouwen dan reguliere woningen?
  • Zet de bouw van tijdelijke woningen door?
  • Hoe kan de bouw van tijdelijke woningen gestimuleerd worden?

De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de brief van de minister over de stimuleringsaanpak Flexwonen, zoals aangekondigd bij de Kamerbrief over de Staat van de Volkshuisvesting 2019.

Download hier:

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Facts en figures