Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten Zaanstad

Huisvesting van arbeidsmigranten uit MOE-landen in Zaanstad: verkenning huidige situatie, knelpunten en de rol van de gemeente.

download onderzoek

Onderzoek naar de huisvesting van MOE-arbeidsmigranten in Zaanstad en de rollen van betrokken partijen. De belangrijkste knelpunten rondom de huisvesting van MOE-arbeidsmigranten in Zaanstad liggen op het terrein van het tekort aan aanbod van tijdelijke huisvesting, signalen van onwenselijke huisvesting-situaties en de beperkte in- en uitschrijving in het GBA. De rol van de gemeente is hierbij faciliteren. Het initiatief voor ontwikkeling van nieuwe huisvesting zal moeten komen vanuit vastgoedontwikkelaars en bedrijfsleven zelf. Zij blijven eindverantwoordelijk voor de huisvesting van de door hen hier naartoe gehaalde werknemers. Bij het bestrijden van onwenselijke huisvesting-situaties en de in- en uitschrijving in het GBA heeft de gemeente de taak van handhaven. Uit het onderzoek blijkt verder dat arbeidsmigranten last hebben van een negatief imago. Angst voor verdringing op de arbeidsmarkt door arbeidsmigranten blijkt meestal onterecht. Dat geldt niet voor de bouwsector waar wel degelijk sprake lijkt van verdringing door arbeidsmigranten.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid