Opinie Dirk Jan van der Zeep: ‘Permanente vraag naar tijdelijke wonen’

Na de vakantie een column schrijven over flexibiliteit van de woningmarkt is logisch, merk ik. Immers, na het opdoen van nieuwe indrukken, ben je vaak meer bereid om buiten de kaders te denken. En dat is nodig om nieuwe vormen van wonen te realiseren.

Dirk Jan van der Zeep, bestuursvoorzitter Portaal

Volgens het Platform Opnieuw Thuis (waarin onder andere de VNG en Aedes zijn vertegenwoordigd) is naar schatting 10% van de Nederlandse bevolking op zoek naar snel beschikbare en betaalbare woonruimte. Begin juli is het manifest ‘Geef spoedzoekers de ruimte’ uitgebracht. Het roept op om beter in te spelen op de vraag naar tijdelijke en flexibele woningen. Portaal herkent dit. Nieuw bouwen duurt lang en de doorstroom is beperkt. Door de aanhoudende druk op de woningmarkt is het voor onder andere starters moeilijk een woning te vinden. Ook kan het gaan om vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zzp-ers, starters die op zichzelf willen gaan wonen, mensen die in scheiding liggen of te maken hebben met huiselijk geweld. Daardoor ontstaat een groeiende groep ‘spoedzoekers’. Dit zijn mensen die op korte termijn een woning nodig hebben.

Een van de nieuwe vormen om oplossingen te beiden voor “spoedzoekers’ is Place2BU. Onlangs leverden Portaal, samen met Mitros, Place2BU in Utrecht op: 500 tijdelijke woningen aan het Amsterdam-Rijnkanaal. De woningen staan hier voor 12 jaar. Met het oog op de doorstroming zijn afspraken gemaakt met de gemeente over de opbouw van wachttijd.  De huurders bestaan uit werkende en afgestudeerde jongeren, statushouders en mensen afkomstig uit de maatschappelijke opvang. We hebben de huurders allemaal gesproken en weten dat zij iets voor hun medebewoners willen betekenen.

In de reguliere sociale huurvoorraad bestemt Portaal een beperkt deel van de voorraad voor specifieke doelgroepen die nu in de knel zitten. Ook permanente woningen lenen zich immers voor tijdelijke huisvesting. Doorstroming moet mogelijk zijn, want de tijdelijke woonruimte moet  beschikbaar blijven voor nieuwe spoedzoekers. We merken overigens dat dit in de prestatieafspraken tussen huurders, gemeenten en corporaties nog niet de aandacht krijgt die het verdient.

Zo helpen we mensen die het extra moeilijk hebben toch aan een woning. En uiteraard blijven we inzetten op het bouwen van permanente woningen voor de andere groepen woningzoekenden. Tijdelijk wonen moet de aandacht krijgen die het verdient.

 

 Meer informatie

 

Zie ook andere columns op deze website

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Doelgroepen flexwonen