Opinie Josan Meijers: ‘Samen met Flexwonen aan de slag!’

Een goede en veilige plek om te wonen en te leven. Dat is een basisbehoefte. Dat geldt al helemaal voor mensen die door allerlei omstandigheden in een vervelende en stressvolle situatie zijn gekomen, of die tijdelijk ver van familie en vrienden zijn. Waarom zijn ze dan nog vaak aangewezen op een onwenselijke of zelfs illegale oplossing?

Josan Meijers, Gedeputeerde Wonen Provincie Gelderland

 

Het gaat om spoedzoekers, studenten, expats, vergunninghouders en arbeidsmigranten. Om mensen in een scheiding of uit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar ze niet langer kunnen blijven. En ook om mensen die komen naar Nederland omdat wij werk voor ze hebben. Ook deze arbeidskrachten moeten worden gehuisvest. Op een plek die als thuis voelt.

Het is mij duidelijk geworden dat het om een grote groep gaat. Uit allerlei onderzoeken en de gesprekken die ik heb, zie ik dat de vraag naar tijdelijke woonruimte groter is dan we vaak denken. Zo’n 10% van de woningzoekenden is op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke woonruimte. Omdat die niet voor handen is, wordt er uit nood voor oplossingen gekozen die niet wenselijk of zelfs illegaal zijn. Ik denk aan vakantieparken, maar ook aan het huisvesten van arbeidskrachten in een woonwijk. Er zijn zelfs voorbeelden van mensen die op een matras in een schuur of stal slapen. En daar huur voor moeten betalen!

Een flexibele schil in de woningvoorraad met tijdelijke woonplekken kan de oplossing bieden die deze mensen nodig hebben. Het realiseren van deze tijdelijke woonruimte moet en gebeurt al in gezamenlijkheid. Maar de opgave is groot! Daarom agenderen wij flexwonen in de Regionale Woonagenda’s. En organiseerden wij het congres ‘Flexwonen in Gelderland’ op 21 februari. Er zijn nog talloze vragen. Hoeveel flexwoningen hebben we nodig, voor welke doelgroepen? Waar moeten deze mensen naartoe als ze aan het eind van hun huurcontract nog geen woning hebben? Door al deze onzekerheden komen initiatieven nog onvoldoende van de grond. Gelukkig zijn er al mooie voorbeelden van huisvesting voor statushouders, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Zoals in Nijkerk waar de gemeente en Woningstichting Nijkerk 28 kleine wooneenheden als tijdelijke oplossing hebben gerealiseerd, bedoeld om de druk op de woningmarkt voor bepaalde doelgroepen wat te verlichten. Of Harderwijk, waar de gemeente het voormalige bedrijfsterrein Struik heeft aangekocht. Vooruitlopend op mogelijke ontwikkelingen maakt de gemeente samen met de woningcorporaties Uwoon en Omnia Wonen voor 10 jaren tijdelijk wonen op deze locatie mogelijk.

Voorbeelden zijn leerzaam en inspirerend. Misschien bieden ze niet op alle vragen een antwoord, maar alleen door te doen, ontdekken we of iets werkt. Met het delen van kennis via Forum  Gelderland en bijeenkomsten, het participeren in pilots en het inzetten van instrumenten zoals de Regionale Woonagenda’s en SteenGoed Benutten helpen wij graag.

Ik daag partijen uit om de handschoen op te pakken en met elkaar het gesprek aan te gaan. Zo zorgen we er samen voor dat spoedzoekers de veilige, tijdelijke thuisbasis krijgen die nodig is!

Zie ook andere columns op deze website

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen