Provincie Zeeland: nieuwsbrief Flexwonen en huisvesting internationale werknemers

In deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van flexwonen in Zeeland. Voor tips, suggesties of vragen kunt u contact opnemen met flexwonen@zeeland.nl.

nieuwsbrief provincie Zeeland flexwonen december 2021>

Met aandacht voor onder meer:

  • Expertteam woningbouw bereidt advies voor over huisvesting fruitplukkers
  • Behoefteonderzoek flexwonen
  • Homeflex: een flexibele woonvorm in Zeeuws-Vlaanderen
  • Ontwikkelingen Vlissingen
  • Expat Center Zeeland
  • ‘Zeeland geeft thuis voor arbeidsmigranten’
  • Handreiking huisvesting arbeidsmigranten
  • Webinars flexwonen
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie