Artikelen

Volgend kabinet moet kiezen: genoeg werkenden of genoeg huizen

Een volgend kabinet ontkomt niet aan moeilijke keuzes over de arbeids- én woningmarkt. Om onze economie de komende 10 jaar … Lees verder >

‘Wees realistisch over arbeidsmigratie en huisvesting tijdens de kabinetsformatie!’

Migratie roept veel emoties op. Zie de val van het kabinet; maar ook bij de initiatie van nieuwe huisvestingslocaties; en … Lees verder >

Factsheet flexwonen

De factsheet flexwonen bundelt informatie over flexwonen van veel partijen in één overzichtelijk document. Met thema’s als locaties, financiën en … Lees verder >

Communicatietoolbox Bijzonder gewoon wonen

Nog te vaak zijn er zorgen over de uitstraling, de eenzijdigheid van bewoners en de inpassing van flexwoningen in een … Lees verder >

Participatie en de omgevingsdialoog bij flexwoonprojecten

Een communicatie- en participatietraject vergroot draagvlak en draagt bij aan de versnelling van het flexwoonproject. Om initiatiefnemers – zoals woningcorporaties … Lees verder >

Loket Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen geopend

Vanaf woensdag 15 november is het voor gemeenten mogelijk om zich aan te melden voor de nieuwe tranche van de … Lees verder >

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt weer norm

De Eerste Kamer stemde op 14 november in met het wetsvoorstel vaste huurcontracten, Deze wet, die door de Kamerleden Nijboer (PvdA) en … Lees verder >

Handreiking zorg en welzijn EU-arbeidsmigranten beschikbaar

In samenwerking met Pharos heeft de VNG een wegwijzer en een handreiking zorg & welzijn EU-arbeidsmigranten ontwikkeld. De handreiking is … Lees verder >

Webinar succesverhaal regio Rivierenland: Naar een veilige en goede huisvesting voor arbeidsmigranten!

In de onlangs afgesloten Woondeals en het programma “Een thuis voor iedereen ”zijn arbeidsmigranten een van de aandachtsgroepen waarvoor partijen … Lees verder >

Staat de Brabantse buurtschap Vrilkhoven symbool voor toenemend verzet tegen arbeidsmigratie?

Het Brabantse Vrilkhoven (honderd inwoners)  is fel gekant tegen de komst van vierhonderd arbeidsmigranten. Ook elders groeit de weerstand, niet … Lees verder >