Resultaten ABU/NBBU-arbeidsmigrantenonderzoek 2018

In de afgelopen maanden heeft het tweejaarlijkse arbeidsmigrantenonderzoek onder leden van de ABU en NBBU plaatsgevonden. In totaal hebben 225 van de 360 leden die in 2018 arbeidsmigranten ter beschikking stelden, aan het onderzoek deelgenomen.

Een mooie respons die zorgt voor een representatief beeld van arbeidsmigranten die door de leden van de brancheorganisaties in 2018 zijn bemiddeld. De cijfers geven onder meer inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat door ABU- en NBBU-leden wordt bemiddeld, de samenstelling van deze groep en de huisvesting. Wij hebben de belangrijkste uitkomsten in één overzicht gezet: download factsheet>

bron: ABU

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures