Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen, WRR, 2014

Het openstellen van de arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren zet opnieuw de schijnwerpers op de bestaande intra-Europese migratie en op de kosten en baten van arbeidsmigratie. Deze WRR Policy Brief past inzichten uit de eerdere WRR-publicatie In betere banen toe op het vraagstuk van de Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie. Hierover bestaan terechte zorgen maar er zijn ook onbenutte kansen. De centrale vraag is: hoe kan de huidige en toekomstige intra-Europese arbeidsmigratie – inclusief de Roemeense en Bulgaarse – in betere banen worden geleid?

bekijk rapport

inhoudsopgave

1. Aanleiding: Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie
2. Kosten en baten van arbeidsmigratie
3 Arbeidsmigratie aan de onderkant in betere banen leiden
4. Arbeidsmigratie aan de bovenkant in betere banen leiden
5 Bredere samenwerkingsrelaties

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid