Verklaring huisvesting arbeidsmigranten Regio Noord Veluwe: ‘Dit is pas het begin’

Op woensdag 4 december ontmoetten zo'n vijftig vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers en huisvesters elkaar in het gemeentehuis in Putten om de zogeheten 'Intentieverklaring huisvesting arbeidsmigranten in de Regio Noord-Veluwe' te ondertekenen. Van den Bosch, lid Dagelijks Bestuur Regio Noord-Veluwe: ''Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zij verdienen dus ook goede en fatsoenlijke huisvesting. Met deze intentieverklaring zijn we er nog niet. Dit is pas het begin.''

Uit onderzoek is gebleken dat in de regio Noord-Veluwe 3.000 arbeidsmigranten verblijven. Mogelijk zelfs een veelvoud daarvan. Het gros van de arbeidsmigranten verblijft op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn: de recreatieparken. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat dit een onwenselijke situatie is. Om deze reden heeft de Regio Noord-Veluwe samen met -het dit voorjaar in het leven geroepen ‘ambassadeursteam’- een regionale intentieverklaring opgesteld. In deze verklaring staan uitgangspunten en afspraken voor huisvestingslocaties in de gemeenten. Gemeenten, woningcorporaties en verschillende particuliere huisvesters en uitzendbureaus ondertekenden op 4 december deze verklaring.

Van den Bosch: ”Wij zullen als gemeenten allerlei initiatieven faciliteren om goede en fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken. Van de corporaties verwacht ik dat zij arbeidsmigranten huisvesten die hier langer willen blijven. Van de uitzendburo’s verwacht ik dat zij zich willen inspannen voor ’n goede kwaliteit van de huisvesting.” Volgens Van den Bosch moet er meer gebeuren: ”Met deze intentieverklaring zijn we er nog niet. Dit is het begin. We kennen elkaar nu en we zullen komende tijd samen met elkaar aan de slag moeten. Daarnaast zullen we ons ook inspannen dat nog meer partijen deze verklaring gaan tekenen.”

bijlagen

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid