Verplaatsbare woningen, SEV

Verplaatsbare bouw lijkt een grote toekomst te hebben, wanneer het gaat om de urgente en fluctuerende woonbehoefte van doelgroepen als studenten, jongeren en arbeidsmigranten. Met verplaatsbare bouw kan snel in specifieke behoeften worden voorzien en braakliggende terreinen nuttig worden gemaakt.

download dit document 

In de afgelopen jaren is dan ook veel gebruik gemaakt van verplaatsbare bouw, met name in studentensteden. Uit het rapport wordt duidelijk dat verplaatsbare huisvesting voor urgente doelgroepen nog in de pioniersfase verkeert.

Inhoud van dit document:

1. Inleiding
2. Onderzoeksopzet en leeswijzer
3. De ervaringen per project

3.1 Inleiding
3.2 Amersfoort
3.3 Amsterdam
3.4 Wageningen
3.5 Zaandam
3.6 Nieuwerkerk aan den IJssel
3.7 Zwolle

4. Analyse
4.1 Inleiding
4.2 Ruimtelijke ordening
4.3 Politiek en mind sets
4.4. Financiën
4.5 De omgeving
4.6 Uitvoeringsaspecten
5.  Conclusies
5.1 Succesvolle verplaatsing
5.2 Wetgeving en vergunningen
5.3 Politiek en mind sets
5.4 De omgeving
5.5 Financiën
5.6 Uitvoering en planning
6.  Aanbevelingen
6.1 Wetgeving en vergunning
6.2 Politiek en mind sets
6.3 De omgeving
6.4 Financiën
6.5 Uitvoering en planning

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Financiering en exploitatie