Voormalig zorginstelling Valkenhof Hoog, Vlaardingen

In 2009 tekende Waterweg Wonen met de gemeente Vlaardingen, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen en twee uitzendbureaus het Convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Hiermee gaven de ondertekenaars aan zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor een goede tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Vlaardingen tegen een redelijke prijs. Dat doen ze bijvoorbeeld met het pand Valkenhof Hoog.

valkenhof-hoogDe 130 woningen in het pand zijn vanwege de geringe oppervlakte van circa 30 vierkante meter en de sobere inrichting niet meer geschikt voor bewoning door senioren. Naar aanleiding van diverse onderzoeken besloot de corporatie er vanaf 2010 geen ouderen meer te huisvesten en het pand op termijn te laten slopen. Tot die tijd wonen er arbeidsmigranten. Zij zijn veelal aan het werk en gebruiken de woning minder intensief dan de oudere bewoners. Anders dan in veel andere complexen beschikken de woningen over een eigen keuken, toilet en badkamer. Veel privacy dus. De plint op de begane grond zorgt dat het gebouw optimaal beheerd kan worden (afsluiten voor ongewenst bezoek, aanwezigheid conciërge 24 uur per dag). Waterweg Wonen heeft een contract met de uitzendorganisaties afgesloten tot 2018.

Rol Waterweg Wonen

De corporatie is de verhuurder.

Andere betrokken partijen

De gemeente Vlaardingen en de twee uitzendbureaus – Stipt en Tradiro – aan wie Waterweg Wonen de woningen
verhuurt.

Start verhuur

De verhuur startte gefaseerd op 1 april 2013. Sinds juni 2013 is het complex volledig bewoond.

Investering in verbouw of nieuwbouw

Het onderhoudsprogramma dat Waterweg Wonen volgt, is sober in verband met de sloop op termijn. Uitzendbureaus Stipt en Tradiro hebben alle woningen opgeknapt en ingericht voor bewoning.

Aantal huisvestingsplaatsen

Het gebouw telt 130 woningen, verdeeld over tien verdiepingen. Iedere woning telt maximaal twee personen. De oppervlakte per woning is circa 30 vierkante meter.

Huurprijs en servicekosten

Waterweg Wonen verhuurt de woningen aan de uitzendbureaus voor 100 procent van de maximaal redelijke huurprijs. Aangevuld met de servicekosten en collectieve stookkosten komt dit op 400 euro per woning. De uitzendbureaus hebben een huurcontract met de arbeidsmigrant. Zij rekenen 65 euro per week per huurder. Dit is inclusief gas, water, licht, televisie, internet en meubilering.

Huisvestingskeurmerk

Het complex voldoet aan het SKIA -keurmerk (zie bijlage).

Gemiddelde verblijfsduur

Zes maanden.

Huurrelatie Waterweg Wonen – arbeidsmigrant

De huurrelatie is indirect via de uitzendbureaus Stipt en Tradiro.

Draagvlak en communicatie

Via een brief en een informatieavond werden de omwonenden geïnformeerd door de burgemeester, de wethouder Bouwen en Wonen en Waterweg Wonen. Er is een klankbordgroep met vertegenwoordigers van omwonenden, de gemeente en de corporatie. Zij denken mee over het goed huisvesten van en prettig samenleven met de arbeidsmigranten. Omwonenden zijn bovendien uitgenodigd om kennis te maken met het gebouw, de conciërges en met enkele bewoners.

Tips en meer informatie 

  • Lessen en tips van Waterweg Wonen
  • ƒƒ Zorg voor goed beheer. Huurders en omwonenden moeten met klachten en verbetersuggesties direct bij de juiste persoon terecht kunnen (bijvoorbeeld bij een 24/7 conciërge).
  • ƒƒ Werk nauw samen met de gemeente.

Deze omschrijving is ontleend aan de Aedes-publicatie ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden’ 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie