Zeeuws Congres Flexwonen

Op dinsdag 3 december organiseren de provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk het 'Zeeuws Congres Flexwonen' in Middelburg.

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor de urgente spoedzoekers, maar ook voor jongeren, starters, buitenlandse en tijdelijke werknemers en studenten. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt. Om deze ontwikkelingen te stimuleren organiseren we dinsdag 3 december een congres over flexwonen. Meer informatie en aanmelding>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen