Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland werkt aan een Programma Flexwonen 2021-2024 dat mede invulling geeft aan het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter’. Daarin is flexwonen genoemd als één van de middelen om passend woningaanbod voor specifieke doelgroepen te bieden.

Het programma heeft een inhoudelijke verbinding met de woningbouwagenda van de provincie en ligt in het verlengde van eerdere initiatieven van de provincie rond flexwonen.

  • Op 14 juni 2018 organiseerde de provincie de conferentie ‘Flexwonen in Zuid-Holland’, samen met het Ministerie van BZK, Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen; de eerste conferentie van de Flextafette, die sindsdien door het land reist en inmiddels Gelderland, Zeeland, Limburg en Overijssel heeft aangedaan.
  • Sinds juli 2019 loopt het Programma Huisvesting Arbeidsmigranten.

Documenten:

Zie ook:


Contactgegevens

Arnout Menkveld
Programmamanager Flexwonen
06 31134893
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW   Den Haag