Artikelen

Noodkreet Friese gemeenten: provincie, help ons met opvang arbeidsmigranten

De provincie moet meer de leiding nemen bij het toezicht en de huisvesting van arbeidsmigranten. Die noodkreet doet wethouder Erik … Lees verder >

Leeuwarden wil 192 flexwoningen in Spoordokgebied, onder meer voor statushouders

De gemeente Leeuwarden wil nog voor de zomer 192 flexwoningen neerzetten in het Spoordokgebied in de stad om daar onder … Lees verder >

Waadhoeke wil dorpelingen en arbeidsimmigranten met elkaar verbinden

De gemeente Waadhoeke richt een Platform Leefbaarheid op om meer contacten tot stand te brengen tussen vaste bewoners en arbeidsmigranten. … Lees verder >

Overzicht onderzoeken (huisvesting) arbeidsmigranten

Het Expertisecentrum Flexwonen biedt een overzicht van de belangrijkste landelijke en provinciale onderzoeken naar de (huisvesting) van arbeidsmigranten.

Harlingen: bewoners binnenstad bezorgd over huisvesting arbeidsmigranten

Bewoners van de binnenstad voelen zich soms “absoluut niet veilig” door overlast van arbeidsmigranten die in het centrum wonen, vaak … Lees verder >

Kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten door samenwerking Waadhoeke en SNF naar een hoger plan

Op 6 maart 2020 markeerden wethouder Haarsma van de gemeente Waadhoeke en Koos Karssen, voorzitter Stichting Normering Flexwonen (SNF) de … Lees verder >

Waadhoeke: plek arbeidsmigranten in Vrouwenparochie

In Vrouwenparochie wordt een pand aan de Hamerenweg gebruikt voor de huisvesting van acht arbeidsmigranten. Dorpsbelang adviseerde positief.

Smallingerland kan vestigen van arbeidsmigranten vooralsnog niet tegenhouden

De gemeente Smallingerland kan momenteel geen paal en perk stellen aan het onderverhuren van kamers aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Door een … Lees verder >

Waadhoeke: plan om arbeidsmigranten in Groot Terhorne in Bitgummole te huisvesten

Er zijn plannen om ’tientallen arbeidsmigranten’ te huisvesten in het leegstaande horeca-complex ‘Groot Terhorne’ in de buren van Bitgummole. De … Lees verder >

Waadhoeke treft regeling voor huisvesters van arbeidsmigranten

Huisvesters van arbeidsmigranten die in aanmerking willen komen voor de bed-voor-bedregeling moeten zich melden. Die oproep doet de gemeente Waadhoeke.