Ria Stienen: ‘Worden we wakker in Nederland?’

Verleden week kwam vanuit Den Haag het idee om gedurende vier  tot vijf  jaar Afrikaanse burgers toe te staan om te werken in Nederland. Na die vier à vijf  jaar zouden de mensen zoveel verdiend hebben en weer terug kunnen naar hun thuisland. Ze hoeven dan niet meer als vluchteling op gammele bootjes de oversteek te wagen,  maar kunnen hier aan de slag om de aantal openstaande vacatures in te vullen. Op zich een sympathiek idee. Echter, moeten we niet eerst eens zorgen voor de mensen die al in Nederland aan de slag zijn?

 

 

 

 

 

 

 

Ria Stienen,  HR Director Netherlands, XPO Logistics

Op dit moment zijn +/- 800.000 arbeidsmigranten dagelijks aan het werk in Nederland. In de maakindustrie, bouw, land- en tuinbouw, productieomgevingen en -last but not least- in de logistiek. Zonder deze arbeidsmigranten  (of noem ze internationale werknemers zo u wilt) zou Nederland in veel opzichten stil staan. Tot voor kort was er niet of nauwelijks aandacht voor deze groep. Waar de mensen wonen, hun vrije tijd doorbrengen, of ze integreren in de Nederlandse samenleving,  waren geen vragen waar we ons mee bezig hielden. Het was (en is) een relatief stille groep die niet of nauwelijks van zich laat horen. Ze werken, onderhouden hun gezin hier of in het thuisland en pendelen tussen Nederland en hun herkomstland, totdat ze besluiten om hier te blijven.

Langzaam maar zeker komt het besef dat er toch een probleem is. Huisvesting voor deze werknemers is er onvoldoende. Malafide huisjesmelkers die hoge tarieven vragen voor een bed konden lang hun gang gaan. Het wordt tijd dat we ons realiseren dat:

  • We de arbeidsmigranten nodig hebben om de Nederlandse economie draaiende te houden;
  • We een zorgplicht hebben ten aanzien van de mensen die voor ons werken;
  • Nederland minder aantrekkelijk wordt om te werken als de basisvoorzieningen ontbreken;
  • We een grote pool van arbeidskrachten onder ons hebben die groeipotentie heeft om de BV Nederland verder te ontwikkelen;
  • Niets doen geen optie meer is.

Kortom: laten we aan de slag gaan en uitvoering geven aan de reeds getekende convenanten en overeenkomsten.

Zie ook andere columns op deze website

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie