Taal en participatie

Voor alle nieuwkomers is het belangrijk om snel de taal te leren en hun weg te vinden in de samenleving. Ook voor mensen die hier maar kort verblijven voor werk. Al was het maar met het oog op de veiligheid op de werkvloer.


Arbeidsmigranten

Aan arbeidsmigranten uit andere Europese landen kunnen geen inburgeringseisen worden gesteld. Toch is het belangrijk dat ook arbeidsmigranten – ook als die hier tijdelijk zijn – de taal leren en inburgeren. Arbeidsmigranten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en integratie. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid voor de werkgever en uitzendorganisaties. Zij bemiddelen de migranten immers naar werk hier. Taalcoaches of taalmaatjes kunnen anderstaligen helpen met het leren van de Nederlandse taal.

Vergunninghouders

Ook vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Zij krijgen daarbij wel support doordat de gemeenten die hen huisvesten ook middelen krijgen voor maatschappelijke begeleiding. Ook kunnen deze vergunninghouders tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor taal- inburgeringscursussen.

Dit dossier bevat verwijzingen en instrumenten om de inburgering en taalverwerving van nieuwkomers in de praktijk te ondersteunen.


Flexwonen.nl ondertekent Taalakkoord

logo-taalakkoord

Het expertisecentrum ondertekende het taalakkoord dat op intiatief van minister Asscher van SZW tot stand kwam. Klik op het logo voor meer informatie.