Artikelen

Minister informeert Tweede Kamer over voortgang flexwonen

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de stand van zaken met het programma Versnelling Tijdelijke … Lees verder >

Modulaire woningbouw lijkt tot minder stikstofuitstoot te leiden

Het is aannemelijk dat bij modulaire woningbouw minder stikstof wordt uitgestoten op de bouwlocatie. De woningen worden – vaak bijna … Lees verder >

Apeldoorn en Doetinchem tekenen intentieovereenkomst Flexcity

Flexibiliteit, circulariteit en innovatie als leidende principes bij gebiedsontwikkeling– daar draait het om bij Flexcity.  Een nieuw concept, waarbij modulair … Lees verder >

2.000 flexwoningen definitief gegund aan negen leveranciers

Op dinsdag 6 december heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) na de voorlopige gunning op 15 november de opdracht voor 2.000 flexwoningen … Lees verder >

EIB vergaloppeert zich met rapport over de (on)haalbaarheid van 100.000 nieuwe woningen per jaar

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) publiceerde 18 oktober een rapport over de haalbaarheid van de bouwplannen van minister … Lees verder >

Leegstaand kantoor wordt minder vaak omgebouwd tot woning

Ondanks de grote vraag naar huizen en de toenemende populariteit van thuiswerken neemt het tempo waarin kantoren worden omgebouwd tot … Lees verder >

Statushouders bouwen voor statushouders

Limburgse gemeenten en woningcorporaties willen asielzoekers die in Nederland mogen blijven, huisvesten in miniwoningen. Maar wie moeten die zogeheten tiny … Lees verder >

Overeenkomsten en verschillen tussen het AKF- en SNF-keurmerk (vanaf 1 september 2021)

Voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn er twee keurmerken, die van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en het Agrarisch Keurmerk Flexwonen … Lees verder >

Een thuis voor iedereen

Adviesrapport van de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen.

‘Luchtkasteel’ VVD kan opvang statushouders in Oegstgeest niet voorkomen

Een meerderheid in de gemeenteraad van Oegstgeest is voor de komst van 175 statushouders naar de gemeente. Een poging van … Lees verder >