Woonvormen

Flexwonen is niet gebonden aan één bepaalde vorm van huisvesting. Juist omdat de vraag veel groter is dan het aanbod wordt er creatief gezocht naar oplossingen. Overal waar gebouwen geschikt zijn voor wonen of tijdelijk verblijf wordt er gebruik van gemaakt. Van leegstaande kantoren tot vakantiehuisjes. En van onderhuur in woningen tot woonunits op een tijdelijke plek.


Naarmate het verblijf van kortere of langere duur is, komen andere vormen van huisvesting in beeld. Eerste opvang en kort verblijf voor b.v. seizoensarbeid kan vaak plaatsvinden in pensions of logiesverblijven. Naarmate mensen langer blijven zullen er hogere eisen aan privacy en gebruiksmogelijkheden worden gesteld. Kamergewijze verhuur, wooneenheden en zelfstandige woningen komen dan in beeld. Naast de vraag welke woon- of verblijfsvorm voor de flexwoner zelf het meest geschikt is, speelt ook welke vormen in planologisch of in sociaal opzicht gewenst zijn. Daarbij spelen b.v. de schaalgrootte, het uiterlijk en de beheervorm een belangrijke rol.

Dit dossier bevat informatie over verschillende huisvestingsvormen, waaronder ook begrepen de eigendomsvorm, huur- of gebruiksovereenkomsten. De wijze waarop gebouwen en de specifieke woonvorm beheerd worden, komen in het dossier beheer aan de orde.

Een overzicht van voorbeelden vindt u hier: Praktijkvoorbeeldenkaart