Column Anne Deelen: ’Meer huisvesting arbeidsmigranten een probleem? Het is juist een oplossing!’

Stel, alle arbeidsmigranten blijven één dag thuis.: Dan blijven de winkelschappen leeg en is de kans groot dat jouw pakketje niet wordt bezorgd. Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor onze economie. Toch hebben we de huisvesting van deze groep werknemers nog (steeds) niet goed georganiseerd. Misstanden komen in het nieuws, buurten komen in opstand. Volgens ons , werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland, is méér migrantenhuisvesting juist een oplossing voor deze opgaven.

Anne Deelen, Belangenbehartiger
VNO-NCW Brabant Zeeland

Als regionale tak van landelijke koepel VNO-NCW krijgen wij veel signalen van bedrijven die werken met arbeidsmigranten. Uitzendbureaus ervaren grote schaarste bij het vinden van goede huisvestingslocaties. Tegelijkertijd hebben bedrijven in de logistiek, voedselindustrie en tuinbouwsector meer en meer arbeidsmigranten nodig om op niveau te kunnen blijven draaien. Hoewel exacte cijfers ontbreken, schatten onze leden in dat we alleen al in Brabant op dit moment maar liefst 25.000 slaapplaatsen, tekort komen. We verwachten dat het in Zeeland ook om duizenden verblijfplaatsen zal gaan.

Vicieuze cirkel

Dit huisvestingstekort lijkt andere maatschappelijke problemen in de hand te werken, zoals gebrekkige registratie, onverzekerde werknemers en uitbuiting. Juist die misstanden komen in het nieuws en beïnvloeden de beeldvorming met negatieve gevolgen. ‘Willen we in onze gemeente wel arbeidsmigranten huisvesten?’ Het lijkt een vicieuze cirkel geworden.

Goede huisvesting is randvoorwaarde

Wij denken dat meer arbeidsmigrantenhuisvesting juist een oplossing kan zijn voor genoemde maatschappelijke opgaven. Op fatsoenlijke, gecertificeerde huisvestingslocaties, wel te verstaan, mét toezicht, handhaving én degelijke voorzieningen. Voor zowel bedrijven als de totale Nederlandse economie (en daarmee voor iedereen) is het groot belang dat arbeidsmigranten naar Nederland blijven komen. Werkgevers kunnen daarbij  geen misstanden gebruiken. Goede huisvesting is, voor buitenlandse werknemers die daar zelf niet in kunnen voorzien, een randvoorwaarde voor goed werkgeverschap.

Vergunningverlening

Als VNO-NCW Brabant Zeeland roepen we gemeenten daarom op vaart te maken met het verlenen van vergunningen voor gecertificeerde huisvestingslocaties. Nieuw, of in leegstaande gebouwen. Gelukkig zien ook steeds meer gemeenten de noodzaak en urgentie hiervan in. Dit voorjaar hebben al veel Brabantse gemeenten onderling zelfs regionale afspraken gemaakt over hun arbeidsmigrantenbeleid. Daar zijn onze leden blij mee, want huisvestingsontwikkelaars staan klaar om in de behoeften van de markt te voorzien.  Nu een kwestie van doorpakken!

 

Zie ook andere columns op deze website

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie