Column Erik Dannenberg: ‘Stoelendans en klapstoeltjes’

Eerder woonde ik met mijn gezin in Drenthe. In die periode verdiepten we ons in de tijd van de veenontginning. Hoe leefden, woonden en werkten mensen toen? De omstandigheden waren armoedig, maar wie ‘woningnood’ had bouwde een eenvoudige nieuwe plaggenhut langs het gegraven kanaal. Hoe sober ook, men kon zelf voorzien in een dak boven gezin en vee.

Erik Dannenberg, voorzitter Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein en een van de sprekers tijdens het Landelijk congres Flexwonen van 14 oktober a.s.

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen hebben aan die zelfvoorziening een einde gemaakt. Dankzij het bouwbesluit is de kwaliteit van woningen fors omhoog gegaan. Veel bouwsels werden ‘onbewoonbaar’ verklaard en gesloopt. De ‘volkshuisvesting’ bezorgde veel mensen een goede (sociale) huurwoning en Nederland leek af. Dat blijkt echter verre van waar! Het woningtekort is opgelopen tot boven de 300.000. Het aantal daklozen is, mede ten gevolge hiervan, in tien jaar tijd verdubbeld tot 40.000 mensen. Ménsen mensen! Dakloos! En dat in een welvarend land.

De woningmarkt heeft momenteel veel weg van een stoelendans. Wie geen stoel vindt als de muziek plotseling stopt is ‘af’. Doet niet meer mee. Staat aan de zijkant. Daarom is het goed dat aan die zijkant ‘klapstoeltjes’ staan zodat er toch voor iedereen een stoel is. Met deze analogie wil ik het belang van flexwonen onderstrepen. Flexwoningen die wat kleiner en soberder zijn dan ‘gewone’ woningen maar toch ieder veiligheid en eigenheid bieden. Juist voor mensen die als startpunt van hun maatschappelijke herstel een huis nodig hebben.

Het verblijf in flexwoningen is om meerdere redenen tijdelijk van aard. Daarin schuilt ook het risico dat de aanbieder hiervan op de eerste dag een weldoener is en op de laatste dag een boosdoener, omdat er geen vervolgplek is. Dat zien we ook op de arbeidsmarkt met de grote hoeveelheid flexconstructies. Het succes van flexwonen en flexbanen is immers alleen verzekerd als er voldoende gewone woningen en gewone banen zijn waarmee mensen een stabiel bestaan op kunnen bouwen.

Zie ook andere columns op deze website

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen