Artikelen

Nieuw complex voor arbeidsmigranten in Best

Oud kantoorgebouw aan de Waal transformeert tot 68 tijdelijke appartementen voor arbeidsmigranten: zowel voor kenniswerker als tijdelijke krat in distributiecentrum.

Voormalig ABAB-kantoor in Best wordt woonruimte voor 40 Poolse arbeidsmigranten

Toon van Genugten uit Best en zijn neef Antoon van Genugten uit Liempde willen eind dit jaar het voormalige ABAB-kantoor … Lees verder >

Bezwaren tegen Polenhotel in Best afgewezen

De vergunning voor het ‘Polenhotel’ in het voormalige ABAB-kantoor langs de A2 in Best is terecht verleend, vindt de commissie … Lees verder >

Mogelijk loket voor arbeidsmigranten in Best

Veel arbeidsmigranten in Best weten niet waar ze terechtkunnen met vragen op het gebied van huisvesting, juridische aangelegenheden, werk, gezin … Lees verder >

Vergunning voor ‘Polenhotel’ in Best

Het ‘Polenhotel’ in het voormalige ABAB-kantoor langs de A2 in Best komt er.

College Best: harde afspraken ‘Polenhotel’

Het college van Best wil de vinger aan de pols houden als het gaat om eventuele overlast door het huisvesten … Lees verder >

Raad Best: ‘Plan van aanpak voor overlast migranten’

De gemeenteraad van Best wil zicht houden op de manier waarop het college komende jaren eventuele problemen of overlast door … Lees verder >

Toch beetje inspraak buurt in plan voor ‘Polenhotel’ Ababkantoor in Best

B en W van Best willen omwonenden van het voormalige Ababkantoor in Best alsnog de kans geven op inspraak in … Lees verder >

Voor 20 maart besluit Polenhotel Best

Het Bestse college heeft de beslistermijn voor het ‘Polenhotel’ in het Ababkantoor opgeschort tot en met 19 maart, omdat initiatiefnemer … Lees verder >

Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gemeente Best, 2014

Met deze beleidsnotitie beoogt de gemeente Best te bewerkstelligen dat arbeidsmigranten in Best kunnen beschikken over menswaardige en passende huisvesting. … Lees verder >