Artikelen

Minister informeert Tweede Kamer over voortgang flexwonen

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de stand van zaken met het programma Versnelling Tijdelijke … Lees verder >

Effecten kwaliteitverbetering huisvesting arbeidsmigranten

In het rapport ‘Effecten kwaliteitslag huisvesting arbeidsmigranten’ brengt het Expertisecentrum Flexwonen in kaart wat de gevolgen zijn van het voornemen … Lees verder >

Woningcorporaties kopen gezamenlijk 8.000 flexwoningen in

Corporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen. … Lees verder >

Steeds meer arbeidsmigranten op straat: ‘De opvang moet humaner’

Er belanden steeds meer arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa op straat. Uit cijfers van Stichting Barka, een hulporganisatie voor dakloze … Lees verder >

Onderzoek toont vier scenario’s arbeidsmigratie in 2030

Het aantal arbeidsmigranten (internationale medewerkers) stijgt tot 2030 verder. Die stijging varieert van 17% tot 70%. Dit hangt samen met … Lees verder >

Goed werkgeverschap voor kortverblijvende arbeidsmigranten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de kwaliteit van werkgeverschap voor kort verblijvende arbeidsmigranten … Lees verder >

ABU/NBBU-onderzoek Arbeidsmigranten in Nederland: meerderheid werkt niet als uitzendkracht

Nederland telde in 2019 767.571 arbeidsmigranten, exclusief scholieren en studenten. Van hen werkten er 374.200 als uitzendkracht en 393.371 hadden … Lees verder >

Campagne Arbeidsmigratie Werkt gestart

Er wonen inmiddels meer dan een half miljoen mensen in ons land uit andere Europese landen, die veel werk voor … Lees verder >

Veel belangstelling voor kick-off campagne Arbeidsmigratie Werkt

250 deelnemers waren online aanwezig bij de presenatatie van de campagne Arbeidsmigratie Werkt. Het programma is volledig terug te zien … Lees verder >

Ruimte voor flexwoningen, naar een afwegingskader voor het plannen van locaties voor tijdelijke woonruimte, PBL oktober 2020

Het aantal gerealiseerde flexwoningen blijft tot nu toe achter op de politieke ambities. Corporaties en ander initiatiefnemers geven aan dat … Lees verder >