Column Wim Reedijk: ‘Verkeerd signaal’

Het is natuurlijk goed om als land na te denken over wat voor economie je wilt en of er geen grens aan de groei van bepaalde sectoren moet zijn. Maar om dat nou te doen omdat er (weer) een overheidsdienst is waar het over de schoenen loopt, is wel de vraag.

Wim Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen

De baas van de arbeidsinspectie pakte deze dagen groot uit in de media met een pleidooi voor minder arbeidsmigranten in Nederland. Terecht wijst de arbeidsinspectie er op dat een deel van de arbeidsmigranten in slechte omstandigheden moet werken en wonen. Je zou dan verwachten dat er een pleidooi volgt om meer wettelijke mogelijkheden of meer capaciteit beschikbaar te krijgen om die misstanden aan te pakken. Of om meer en betere huisvesting te realiseren. Maar in plaats daarvan klinkt de roep om minder.

 

Elke malloot met een mobiele telefoon mag zich in Nederland als uitzendbureau opwerpen. Daarvan zijn er inmiddels bijna 15.000. Het gereguleerde deel daarvan houdt zich gewoon aan de CAO en heeft belang bij een aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor de mensen die zij willen aantrekken. Een deel van die 06-bureaus noemden we vroeger gewoon koppelbazen en die pakten we aan. Niet altijd succesvol, maar het gebeurde wel. Nu ontbreken de instrumenten om dat te doen. Een arbeidsinspecteur zou dáár om moeten vragen.

En de woonomstandigheden blijven slecht zolang we niet willen meewerken aan het bouwen van meer fatsoenlijke voorzieningen. Zo worden de arbeidsmigranten èn de werkgevers die het wel graag goed willen doen in de armen van huisjesmelkers gedreven. Met alle ellende voor arbeidsmigranten èn de woonomgeving tot gevolg. De belangrijkste reden dat die woonvoorzieningen niet genoeg tot stand komen is angst. Angst bij omwonenden, angst bij ‘de bevolking’, angst bij lokale bestuurders.

Het beeld dat we bang moeten zijn voor arbeidsmigranten wordt eerder versterkt dan weggenomen door signalen zoals de arbeidsinspectie nu laat uitvergroten door de media. Daar is helemaal niemand bij gebaat.

Het lijkt nu alsof de arbeidsmigranten schuld hebben aan het groter worden van allerlei problemen in Nederland, zoals de woningmarkt, ongelijkheid, CO2, stikstof en watergebruik. Maar zonder arbeidsmigranten worden de wachttijden op Schiphol of in de zorg echt niet kleiner, gaan we de ambities voor de woningbouw niet waarmaken en gaat de voortschrijdende vergrijzing veel diensten en producten waar we aan gewend zijn onbereikbaar maken. Daar zit ónze angst.

Zie ook andere columns op deze website

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie