Artikelen

Minister informeert Tweede Kamer over voortgang flexwonen

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de stand van zaken met het programma Versnelling Tijdelijke … Lees verder >

Nieuwe tranche Crisis- en herstelwet: sneller meer flexwoningen, betaalbare koopwoningen en schone lucht

Een aantal gemeenten en provincies kan opnieuw met nieuwe projecten en gebieden gebruik maken van de mogelijkheden van de Crisis- … Lees verder >

Antwoorden op 33 vragen over flexwonen

In november 2022 opende minister Hugo de Jonge het webinar ‘Flexwonen: meer, beter, sneller en gemakkelijker’, dat werd georganiseerd door … Lees verder >

2.000 flexwoningen definitief gegund aan negen leveranciers

Op dinsdag 6 december heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) na de voorlopige gunning op 15 november de opdracht voor 2.000 flexwoningen … Lees verder >

Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen

Branchevereniging Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben overeenstemming bereikt … Lees verder >

Criteria WSW voor flexwoningen

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dat de leningen van woningcorporaties borgt publiceerde aanvullende criteria voor flexwoningen

Wat zegt het coalitieakkoord over (flex)wonen?

De verhuurderheffing wordt afgeschaft en de coalitie wil “bindende prestatieafspraken” maken met corporaties. Dat moet leiden tot bouw van flexwoningen, … Lees verder >

Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten, een hulpmiddel op het terrein van ruimtelijke ordening

In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten die bijdragen aan de Nederlandse economie. Bij de huisvesting van deze migranten zijn … Lees verder >

Een thuis voor iedereen

Adviesrapport van de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen.

Brief aan informateur door ‘boegbeelden’ dakloosheid

Bert Frings en Leen van Dijke constateren, in hun rol als ‘boegbeeld’ voor de aanpak van dakloosheid, veel knelpunten die … Lees verder >