Artikelen

Ruim half miljard voor nieuwbouw en flexwoningen

Om stagnerende woningbouwprojecten vlot te trekken, lanceert het kabinet een start-bouwimpuls van minimaal € 250 miljoen. Daarnaast stelt het Kabinet … Lees verder >

Meer duidelijkheid over Financiële Herplaatsingsgarantie

Op 6 december 2022 zijn de contouren van de Financiële Herplaatsingsgarantie bekend gemaakt. De garantie biedt investeerders (doorgaans een woningcorporatie) … Lees verder >

Apeldoorn en Doetinchem tekenen intentieovereenkomst Flexcity

Flexibiliteit, circulariteit en innovatie als leidende principes bij gebiedsontwikkeling– daar draait het om bij Flexcity.  Een nieuw concept, waarbij modulair … Lees verder >

Woningcorporaties kopen gezamenlijk 8.000 flexwoningen in

Corporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen. … Lees verder >

Antwoorden op 33 vragen over flexwonen

In november 2022 opende minister Hugo de Jonge het webinar ‘Flexwonen: meer, beter, sneller en gemakkelijker’, dat werd georganiseerd door … Lees verder >

2.000 flexwoningen definitief gegund aan negen leveranciers

Op dinsdag 6 december heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) na de voorlopige gunning op 15 november de opdracht voor 2.000 flexwoningen … Lees verder >

Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen

Branchevereniging Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben overeenstemming bereikt … Lees verder >

€ 100 miljoen beschikbaar voor versnellen flex- en transformatieprojecten; aanmeldloket voor hulp bij realisatie projecten geopend

Heb je ondersteuning nodig bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject? De door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke … Lees verder >

Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022 (RHA)

De specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022 (RHA) stimuleert gemeenten om meer passende woonruimten te bouwen. Van maandag 19 september … Lees verder >

Criteria WSW voor flexwoningen

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dat de leningen van woningcorporaties borgt publiceerde aanvullende criteria voor flexwoningen