Financiering en exploitatie

Huisvesters die alleen maar uit zijn op quick wins en met dollartekens in de ogen naar de toenemende vraag naar flexwonen kijken, verwijzen we graag naar andere informatiebronnen. Maar de oplossingen waar behoefte aan is hoeven ook zeker geen schip van bijleggen te zijn.


Voor bijna alle huisvestingsvormen zijn er exploitatiemodellen op te stellen die uitgaan van een fatsoenlijke kwaliteit, van acteren binnen de bestaande wet- en regelgeving en die toch een bescheiden rendement opleveren. 100% zekerheid daarover bestaat echter niet, omdat er veel variabelen zijn die van invloed zijn op het exploitatieplaatje. Naast initiële kosten van verwerving, infrastructuur, bouw, verbouw, etc. spelen de kosten van de financiering een grote rol. En vervolgens de lasten tijdens de exploitatie zoals beheer, onderhoud en belastingen. De opbrengsten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de zekerheid over de bezetting tijdens een lange looptijd.

Dit dossier bevat informatie over en voorbeelden van exploitatieopzetten die bijna nooit één op één zijn over te nemen, maar die wel handvatten bieden om de eigen situatie door te rekenen en de onzekerheden scherp in beeld te krijgen.