Normering en certificering

Naast wet- en regelgeving van de overheid zijn er ook door marktpartijen zelf ontwikkelde normen of keurmerken die over het algemeen tot doel hebben om het kaf van het koren te scheiden.


Belangrijke keurmerken op het gebied van flexwonen zijn:

Het SNF-keurmerk: De sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en vleesverwerkende industrie hebben gezamenlijk een keurmerk opgericht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daartoe is de Stichting Normering Flexwonen (SNF) opgericht. De stichting certificeert organisaties die voldoen aan de norm voor goede huisvesting (logies of kamerverhuur) en houdt daar een openbaar register van bij. De CAO van de uitzendbranche verplicht werkgevers in die sector om, voor zover zij arbeidsmigranten huisvesten, dat volgens het SNF-keurmerk te doen. Brancheorganisaties als LTO Nederland verlangen van hun leden hetzelfde. Lees verder

Het certificaat voor onzelfstandige woonruimte van SKW: Aedes, Vastgoed Belang, de Federatie Opvang, drie grote gemeenten, de Woonbond en de Landelijke Vereniging voor Thuislozen hebben al in 2004 eisen geformuleerd waaraan betrouwbare aanbieders van onzelfstandige woonruimte moeten voldoen. SKW Certificatie is door de Raad voor Accreditatie erkend voor het uitgeven van dit certificaat. Lees verder

WoonKeur is het certificaat voor woontechnische kwaliteit. Het certificaat WoonKeur wordt afgegeven voor woningen die een voldoende niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten. Een belangrijk aspect is dat een WoonKeur-woning levensloopbestendig is, d.w.z. dat als een bewoner iets komt te mankeren hij/zij niet gedwongen is om die reden te verhuizen. Er is een eisenpakket voor nieuwbouwwoningen en een apart eisenpakket voor bestaande woningen.

Dit dossier bevat informatie over de relevante keurmerken, over de praktische betekenis van die keurmerken en over de wijze waarop aanbieders er aan kunnen voldoen.