Artikelen

€ 100 miljoen beschikbaar voor versnellen flex- en transformatieprojecten; aanmeldloket voor hulp bij realisatie projecten geopend

Heb je ondersteuning nodig bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject? De door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke … Lees verder >

Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022 (RHA)

De specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022 (RHA) stimuleert gemeenten om meer passende woonruimten te bouwen. Van maandag 19 september … Lees verder >

Almere: wooncomplex voor expats en Oekraïense vluchtelingen geopend

Labour House is de naam van een nieuw wooncomplex in Almere-Stad dat tijdelijke huisvesting moet bieden aan 120 buitenlandse werknemers … Lees verder >

Wat zegt het coalitieakkoord over (flex)wonen?

De verhuurderheffing wordt afgeschaft en de coalitie wil “bindende prestatieafspraken” maken met corporaties. Dat moet leiden tot bouw van flexwoningen, … Lees verder >

Gemeenten realiseren extra betaalbare woonruimten voor vergunninghouders

13 gemeenten krijgen een financiële bijdrage voor het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders. Hiermee worden tussen nu en eind 2023 … Lees verder >

Tilburg richt voormalige kazerne in als opvangplek honderden statushouders

Tilburg gaat tussen de 200 en 400 vluchtelingen opvangen in de voormalige Koning Willem ll-kazerne aan de zuidkant van de … Lees verder >

Statushouders bouwen voor statushouders

Limburgse gemeenten en woningcorporaties willen asielzoekers die in Nederland mogen blijven, huisvesten in miniwoningen. Maar wie moeten die zogeheten tiny … Lees verder >

Alarmfase 1 bij COA: zoektocht naar opvang asielzoekers zit muurvast

De opvang van asielzoekers zit muurvast. Het COA voelt zich genoodzaakt om groepen asielzoekers te verplaatsen, nu na de coronacrisis … Lees verder >

Gemeenten worstelen: waar laten we 11.000 statushouders?

Nederlandse gemeenten zitten met de handen in het haar. Ze moeten nog voor het einde van het jaar woonruimtes vinden … Lees verder >

Provincie dreigt met overname regie als Castricum afspraken over huisvesten verblijfsgerechtigden niet nakomt

De gemeente Castricum realiseert te weinig woningen voor verblijfsgerechtigden en komt toezeggingen aan de provincie Noord-Holland daarover niet na. Omdat … Lees verder >