Artikelen

Effecten kwaliteitverbetering huisvesting arbeidsmigranten

In het rapport ‘Effecten kwaliteitslag huisvesting arbeidsmigranten’ brengt het Expertisecentrum Flexwonen in kaart wat de gevolgen zijn van het voornemen … Lees verder >

Nieuwe tranche Crisis- en herstelwet: sneller meer flexwoningen, betaalbare koopwoningen en schone lucht

Een aantal gemeenten en provincies kan opnieuw met nieuwe projecten en gebieden gebruik maken van de mogelijkheden van de Crisis- … Lees verder >

Provincie dreigt met overname regie als Castricum afspraken over huisvesten verblijfsgerechtigden niet nakomt

De gemeente Castricum realiseert te weinig woningen voor verblijfsgerechtigden en komt toezeggingen aan de provincie Noord-Holland daarover niet na. Omdat … Lees verder >

Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten, een hulpmiddel op het terrein van ruimtelijke ordening

In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten die bijdragen aan de Nederlandse economie. Bij de huisvesting van deze migranten zijn … Lees verder >

VNG wil bescherming arbeidsmigranten: Kabinet, draai de kraan dicht

Veel gemeenten zijn hard bezig of staan in de startblokken om uitbuiting en misbruik van arbeidsmigranten een halt toe te … Lees verder >

Versplintering van belangen bij arbeidsmigratie

door: Silvia Gawronski en Harald Wiersema Aan de hand van voorbeelden uit wetgeving en rechtspraak inzake arbeidsmigratie signaleren de auteurs … Lees verder >

Het einde van het friends-contract

In Amsterdam gelden sinds dit jaar nieuwe regels voor het delen van woningen door drie of meer mensen. Er gelden … Lees verder >

Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten klaar

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft vandaag het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer … Lees verder >

Actieagenda resultaat Zeeuws congres Flexwonen, 3 december 2019

Op 3 december vond in Middelburg het Zeeuws congres Flexwonen plaats. Zo’n 180 deelnemers wisselden ideeën uit en gingen met … Lees verder >

Voorlichting aan arbeidsmigranten door SNCU

Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in Nederland. Om de arbeidsmigrant zo vroeg mogelijk kort en bondig te informeren, heeft de … Lees verder >