Column Karien van Gennip: ‘Het kan alleen goed gaan met Nederland als het met iedereen goed gaat’

Het kan alleen goed gaan met Nederland als het met iedereen goed gaat. Als minister zet ik mij in voor gelijkwaardige kansen voor iedereen. Daarom vind ik dat het afgelopen moet zijn met huisuitzettingen en de slechte positie van arbeidsmigranten.

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor arbeidsmigranten gebeurt het nog te vaak dat zij uit huis worden gezet wanneer het werk stopt. Vorige week stond voor mij mede in het teken van de verbetering van de positie van arbeidsmigranten.

Onlangs sprak ik bij een actualiteitenprogramma over de schrijnende situaties van arbeidsmigranten die ik de afgelopen periode tijdens werkbezoeken zag. Het is Nederland onwaardig hoe deze mensen moeten werken en wonen. Over twee maanden ligt het wetsvoorstel Certificering uitzendbureaus bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 15.000 uitzendbureaus worden gecertificeerd om misstanden met arbeidsmigranten tegen te kunnen gaan. Uiteindelijk wil ik dat we de waarde van arbeid weer echt leren waarderen en dat mensen hier onder veilige en goede omstandigheden kunnen werken.

 

Scheiding werk- en wooncontracten

Op 22 februari nam ik het masterplan ‘Van goed naar beter’ van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) in ontvangst. De ABU neemt hiermee verantwoordelijkheid, en dat verwelkom ik zeer! De leden van de ABU gaan werk- en wooncontracten van elkaar scheiden zodat arbeidsmigranten minder afhankelijk zijn van uitzendbureaus. Een belangrijke stap waarmee de ABU laat zien dat er geen wetgeving nodig is om goed met je personeel om te gaan.

Ook gemeenten krijgen de mogelijkheid om gescheiden contracten te verplichten. Mijn collega Hugo de Jonge behandelde vorige week de Wet Goed Verhuurderschap in de Tweede Kamer. Deze wet gaat naast de scheiding van ‘bed en baas’ slechte verhuurderssituaties tegen.

Verder sprak ik met buitenlandse ambassades over de voortgang op de aanbevelingen van de Commissie Roemer. Ambassades komen veel misstanden tegen en kunnen ons helpen om mensen in het land van oorsprong te informeren over mogelijke misstanden of om te waarschuwen voor malafide partijen die mogelijk misbruik willen maken. Dit maakt hen een belangrijke bondgenoot.

Betere bescherming tegen mensenhandel

Op 28 februari stuurden staatssecretaris Eric van der Burg en ikzelf een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede kamer om betere bescherming te bieden tegen ernstige misstanden bij arbeidsomstandigheden. Hiervoor wordt een nieuw misdrijf in de wet opgenomen, namelijk ‘ernstige benadeling’. Hiermee wordt het makkelijker om daders te vervolgen voor ernstige misstanden in werk- en leefomstandigheden. Werkgevers, gemeenten, provincies, toezichthouders en het Rijk zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Roemer en het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten.

Zie ook andere columns op deze website

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid