Column Ingrid Thijssen: ‘Nieuwe visie op arbeidsmigratie is cruciaal’

Arbeidsmigratie vraagt om een lange termijnvisie. Een visie gebaseerd op de demografische ontwikkeling in ons land en het effect daarvan op de in stand houding van onze publieke voorzieningen.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

 

Helaas ontbreekt zo’n visie in Nederland. Landen met zo’n visie, zoals bijvoorbeeld Canada of Duitsland, weten wat nodig is voor hun toekomst en sturen heel actief op het aantrekken van de mensen die zij nodig hebben voor een gezonde toekomst. Van installateurs tot verpleegkundigen. Ook de adviesraad migratie is voorstander van zulk gericht beleid, net als wij. Want naast dat we moeten stimuleren dat meer werken bijvoorbeeld aantrekkelijker wordt, en we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter begeleiden naar nieuw werk, zal ook arbeidsmigratie nodig blijven voor echte brede welvaart.

 

 

Lichtpuntjes

Toch komt het denken hierover maar moeizaam op gang in ons land. Ook omdat we geneigd zijn alles rondom migratie op één hoop gooien; asielzoekers, kennismigranten, vakkrachten, etc. Alles gaat in de mixer met alle gevolgen van dien voor een vruchtbaar debat.

Maar…………………………… Er zijn de laatste tijd de nodige lichtpuntjes. Zo kwam onlangs Denkwerk met een zeer lezenswaardig rapport dat iedereen die geïnteresseerd is in het migratiedebat zou moeten lezen wat mij betreft. Ook de OESO kwam met duidelijke aanbevelingen aan ons land. Wil Nederland een gezonde welvaartsstaat blijven en zijn doelen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat halen dan moeten er volgens de ‘Parijse economen’ meer mogelijkheden komen voor bijvoorbeeld gekwalificeerde vakkrachten.

Voor ons als werkgevers is het verder belangrijk om in het publieke debat te blijven benoemen dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan ons land. Deels via hun bijdrage aan het succes van internationale organisaties als bijvoorbeeld ASML en allerlei andere hightech bedrijven, maar ook elders in onze economie. Ze zijn een integraal en onmisbaar onderdeel van onze arbeidsmarkt en economie en zijn nodig voor bijvoorbeeld tekortsectoren als de zorg en de techniek. Niet voor niks dat de OESO daar zo op hamert.

Excessen tegen gaan

Voor het draagvlak is het verder cruciaal dat we als werkgevers werkelijk alles blijven doen wat in onze macht ligt om excessen -met name aan de basis van de arbeidsmarkt- tegen te gaan en maximaal invulling te geven aan de adviezen van de commissie Roemer. Dat kan. En tal van werkgevers geven daarbij het goed voorbeeld. Zie hier enkele mooie voorbeelden uit Limburg.

Toch kunnen werkgevers dit niet alleen. Het voorbeeld uit Limburg laat namelijk ook zien dat er snel weerstand is uit de lokale omgeving. In veel Nederlandse gemeenten stokt dan vervolgens het denken waardoor nieuwe locaties achterwege blijven of de buurt onvoldoende wordt meegenomen in de vaak goede huisvestingsplannen. Tal van voorbeelden laten echter zien hoe het anders kan! Door met elkaar komende jaren van die voorbeelden te leren zorgen we dat we het debat over arbeidsmigratie ook weer in rustiger vaarwater krijgen. Juist het Expertisecentrum Flexwonen helpt hierbij en speelt hierin een belangrijke rol. Met vereende krachten en als werkgevers moeten we onze verantwoordelijkheid nemen door goede begeleiding van mensen en het wegnemen van de druk op voorzieningen en afspraken daar over. Juist voor een beter debat over arbeidsmigratie is dit cruciaal. Want door alle excessen actief uit te bannen komt ook weer ruimte voor die noodzakelijke visie en kunnen we weer nadenken  over wat ons land echt nodig heeft komende decennia.

 

Zie ook andere columns op deze website

Datum:
Dossier:
Huisvesting arbeidsmigranten
Onderwerp:
Arbeidsmigratie